\n
返回
産品展示--風電産業
風電産業
HW2/S1500風力發電機組
  • 産品簡介

  • 技術規格/參數

  • 聯系方式

  • 資料下載

産品簡介
産品簡介

  機組廣泛的適應性 
    ■  常溫型機組 
    ■  低溫型機組 
    ■  抗台風型機組  
    ■  低風速型機組 
    ■  高海拔型機組
    ■  60Hz型機組

    HW2/S1500(77)IECIIA+抗台風型
    HW2/S1500(82)IECIIIB低溫型

    HW2/S1500(82)IECIIIB 60Hz型 *Developing

    HW2/S1500(87)IECIIIB低風速型、高海拔型

    HW2/S1500(93)IECS低風速型、高海拔型 (Developing)

技術規格/參數
聯系方式
資料下載